Ffydd

Ffydd

12 Diwrnod

Ydy gweld yn golygu credu? Neu ydy credu yn golygu gweld? Cwestiynau o ffydd yw rhain. Mae'r cynllun hwn yn cynnig astudiaeth ddwfn a manwl o ffydd - o bobol go iawn yn yr Hen Destament ddangosodd hyder a ffydd mewn sefyllfaoedd heriol hyd at ddysgeidiaeth Iesu ar y pwnc. Drwy'r darlleniadau byddi'n cael dy annog i ddyfnhau dy berthynas â Duw ac i ddilyn Iesu yn fwy ffyddlon.

Cyhoeddwr

Hoffem ddiolch i Immersion Digital wnaeth y Glo Bible am rannu'r cynllun darllen diwygiedig hwn. Gelli yn hawdd greu'r cynllun hwn a llawer mwy drwy ddefnyddio Glo Bible. Am fwy o wybodaeth dos i www.globible.com

Am y Cyhoeddwr

Dros 250000 wedi ei gwblhau