Adran y Wasg

Press_image

Mae'r Ap yn Feibl symudol ar gael am ddim, a gellir ei lawrlwytho ar bron unrhyw ffôn. Mae wedi ei seilio ar Bible.com, y Beibl arlein Mae'r Ap yn gadael i ddefnyddwyr ddarllen y Beibl, rhannu adnodau ar eu rhwydweithiau cymdeithasol, rhoi nod tudalen ar eu hoff adrannau, a mwy —a'r cwbl mewn fformat sy'n gydnaws â'u ffordd o fyw sy'n fwyfwy symudol.

Heddiw yn y Gymuned YouVersion


Adnoddau’r Wasg


Logos a Delweddau YouVersion


Dolenni i’r Cyfryngau

Angen help gyda YouVersion?

support.youversion.com


O gwmpas y Rhyngrwyd



Cyswllt Gwybodaeth i’r Wasg