bible icon

Tyrd â phŵer yr Ap Beibl i mewn i wasanaethau'r eglwys.

Popeth mae angen ar dy eglwys i gysylltu â'th neges, a'i rannu ag eraill. Am ddim, heb bapur, ac sydd eisoes wedi'i osod ar filiynau o ddyfeisiadau.

move down

Helpa dy gymuned i gael mwy o fudd o'th negeseuon.

Gall y rhai sy'n bresennol ddilyn ymlaen, ymgysylltu â'r Ysgrythur, cymryd nodiadau, a hyd yn oed arbed eu copi personol eu hunain ar gyfer cyfeirio ato yn y dyfodol.

move down

Dy gynnwys ar eu ffôn clyfar.

Amlinellau negeseuon, cyhoeddiadau, dolenni i roi ar-lein... beth bynnag sydd ei angen arnat i hysbysu dy eglwys, ei rannu i gyd - 100% am ddim.

move down

Arwain dy bobl yn ddyfnach i'r Beibl.

Argymella Cynlluniau Darllen a Defosiynau fydd yn cadw dy gymuned mewn cyswllt â'r Ysgrythur bob wythnos.

move down

Does dim rhaid i bwerus olygu cymhleth.

Heb unrhyw drafferth crea Ddigwyddiadau ar unrhyw Mac neu gyfrifiadur sydd wedi'i gysylltu â'r we. Dos ati i lusgo pob un o'th ddarnau Digwyddiad a'u gosod yn eu lle, gan ad-drefnu, golygu ac addasu wrth fynd ymlaen.

Yr holl flociau adeiladu sydd eu hangen arnat... i wneud yr union Ddigwyddiadau rwyt ei eisiau.

Mae modiwlau hyblyg yn arbed amser ac ymdrech i ti. Cyfuna elfennau i greu Digwyddiadau newydd o'r dechrau cyntaf. Neu ailddefnyddia dy Ddigwyddiadau presennol a'u haddasu fel bo'r angen. Hyd yn oed copïa Ddigwyddiadau sy'n bodoli eisoes a'u haddasu i weddu i fathau gwahanol o gynulleidfa. Ar hyd y ffordd, mae Rhagolwg yn gadael i ti a dy gynorthwywyr weld cynnwys dy Ddigwyddiad.

Text Module Modiwl Testun

Amlinellau, prif bwyntiau, cwestiynau trafod... Rhanna unrhyw gynnwys testunol cyffredinol fydd yn helpu dy fynychwyr i ddilyn dy neges fel mae'n digwydd.

Bible References Cyfeirnodau Beibl

Dangosa ddarnau yn union lle mae dy neges yn cyfeirio atynt, yn gysylltiedig ag unrhyw un o'r Apiau Beibl % (version count)+ fersiynau, yn 900+ ieithoedd - dim angen copïo3_16_0_321 | na gludo.1200.

Reading Plans Module Modiwl Cynlluniau Darllen

Dos at Gynlluniau Beibl a Defosiynau sy'n ymwneud â dy bwyntiau dysgu, gan helpu'r rhai hynny sy'n dy ddilyn i gysylltu â Gair Duw drwy'r wythnos.

External Links Modiwl Dolenni Gwe

Gosoda dy gynulleidfa un cam i ffwrdd oddi wrth cyfrannu ar-lein, gwirfoddoli, neu dudalennau cartref eglwys. Gosoda ddolen i unrhyw wefan allanol yn union y tu mewn i'th Ddigwyddiad.

Image Module Modiwl Llun

Gwna dy Ddigwyddiad yn fyw drwy ddefnyddio unrhyw fath o graffeg, gelfyddyd, lluniau gydag adnodau a. y. b. Bydd Mynychwyr yn gallu rhannu lluniau dy Ddigwyddiad yn eu cyfrwng cymdeithasol a'u gwneud yn feirol.

Announcement Module Modiwl Cyhoeddiad

Dosbartha'r holl wybodaeth diweddaraf a phwysig heb drafferth: newyddion eglwys, digwyddiadau calendr, rhaglenni, dosbarthiadau, cyfleoedd i wirfoddolwyr a theithiau, a mwy.

Multiple Locations Lleoliadau ac Amserau

Gad i bobl wybod ble a phryd mae dy Ddigwyddiad yn digwydd - hyd yn oed ar gyfer Digwyddiadau sy'n digwydd ar adegau lluosog a lleoliadau amrywiol.

Duplicate Events Digwyddiadau Dyblyg

Arbed amser ac ymdrech. Crea Ddigwyddiadau newydd yn gyflym trwy gopïo rhai sy'n bodoli eisoes a'u haddasu gyda'r gwybodaeth ddiweddaraf.

Cost Savings Arbedion cost

Arbed arian ar argraffu a defnyddio llai o bapur... hyd yn oed wrth i ti gyrraedd pobl ar lwyfan gyda mwy na 200 miliwn o osodiadau.

piggy-bank-image
Mae eglwys gyffredin yn gwario $ 10,000 y flwyddyn
ar fwletinau argraffu. Mae Digwyddiadau yn dy helpu i dorri neu
hyd yn oed ddileu'r costau hynny.

Tystebau

Bill White

"Roeddem yn gyffrous i weithredu YouVersion yn ein gweinidogaeth, yn enwedig yr adran Digwyddiadau, lle rydym yn gosod nodiadau a sylwadau addysgu bob wythnos. Mae ein pobl yn gwerthfawrogi cael y nodiadau ar flaenau eu bysedd, i'w rhannu a'u harbed. Rydyn ni wedi ailgyfeirio miloedd o ddoleri i anghenion gweinidogaeth eraill trwy gael gwared ar raglenni printiedig!"

Pastor Bill White
Christ Journey Church

Herbert

"Mae YouVersion Events yn adnodd gwerthfawr i'n teulu eglwys. Mae'r gallu i'n pobl ddilyn gyda nodiadau pregeth ac Ysgrythurau yn ystod ein negeseuon yn creu cysylltiad pwerus ac yn gadael argraff."

Pastor Herbert Cooper
People’s Church

Cindy Beall

"Dŷn ni'n defnyddio Digwyddiadau ar gyfer pob un o'n sesiynau, gan ganiatáu i'n mynychwyr gael y nodiadau a'r Ysgrythyrau gan y siaradwyr yn union o'u blaenau. Mae Digwyddiadau wedi arbed gorfod argraffu miloedd o dudalennau! Mae sefydlu Digwyddiad yn hynod o hawdd, ac fe'i cyhoeddir bob amser ar yr union amser y mae arnom ei angen arnom."

Cindy Beall
Leading and Loving It
Director of Equip

bible icon

Mae Digwyddiadau yn hollol newydd, yn rhad ac am ddim, ac ar gael yn unig yn yr Ap Beibl.

A revolution in Bible engagement is taking place within our lifetimes. Installed on more than 220 million unique devices so far (and counting), the Bible App is helping people in every country on earth connect more with God’s Word. And now, through Events, we’re happy to offer the reach of that platform to you.

Dewch i ni dy roi ar ben ffordd.

Trefna a rhanna dy Ddigwyddiad cyntaf yn yr Ap Beibl mewn llai na deg munud. Y cyfan sydd ei angen arnat yw Mac neu PC a chyfrif YouVersion am ddim.

Creu Digwyddiad