Mathew 21:7

Mathew 21:7 BCND

daethant â'r asen a'r ebol ato, a rhoesant eu mentyll ar eu cefn, ac eisteddodd Iesu arnynt.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch