Mathew 21:45

Mathew 21:45 BCND

Pan glywodd y prif offeiriaid a'r Phariseaid ei ddamhegion, gwyddent mai amdanynt hwy yr oedd yn sôn.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch