Mathew 21:44

Mathew 21:44 BCND

A'r sawl sy'n syrthio ar y maen hwn, fe'i dryllir; pwy bynnag y syrth y maen arno, fe'i maluria.”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch