Mathew 21:39

Mathew 21:39 BCND

A chymerasant ef, a'i fwrw allan o'r winllan, a'i ladd.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch