Mathew 21:37

Mathew 21:37 BCND

Yn y diwedd anfonodd atynt ei fab, gan ddweud, ‘Fe barchant fy mab.’
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch