Mathew 21:30

Mathew 21:30 BCND

Yna fe aeth y tad at y mab arall a gofyn yr un modd. Atebodd hwnnw, ‘Fe af fi, syr’; ond nid aeth.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch