Mathew 21:29

Mathew 21:29 BCND

Atebodd yntau, ‘Na wnaf’; ond yn ddiweddarach newidiodd ei feddwl a mynd.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch