Mathew 21:14

Mathew 21:14 BCND

A daeth deillion a chloffion ato yn y deml, ac iachaodd hwy.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch