Mathew 21:11

Mathew 21:11 BCND

a'r tyrfaoedd yn ateb, “Y proffwyd Iesu yw hwn, o Nasareth yng Ngalilea.”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch