Mathew 21:10

Mathew 21:10 BCND

Pan ddaeth ef i mewn i Jerwsalem cynhyrfwyd y ddinas drwyddi. Yr oedd pobl yn gofyn, “Pwy yw hwn?”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch