Mathew 20:7

Mathew 20:7 BCND

‘Am na chyflogodd neb ni,’ oedd eu hateb. ‘Ewch chwi hefyd i'r winllan,’ meddai ef.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch