Mathew 20:33

Mathew 20:33 BCND

Meddent hwy wrtho, “Syr, mae arnom eisiau i'n llygaid gael eu hagor.”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch