Mathew 20:3

Mathew 20:3 BCND

Aeth allan eilwaith tua naw o'r gloch y bore, a gwelodd eraill yn sefyll yn segur yn y farchnad.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch