Mathew 20:28

Mathew 20:28 BCND

fel Mab y Dyn, na ddaeth i gael ei wasanaethu ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn bridwerth dros lawer.”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch