Mathew 20:27

Mathew 20:27 BCND

a phwy bynnag sydd am fod yn flaenaf yn eich plith, rhaid iddo fod yn gaethwas i chwi
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch

Cynlluniau Darllen am ddim a Defosiynau yn ymwneud รข Mathew 20:27