Mathew 20:26

Mathew 20:26 BCND

Ond nid felly y mae i fod yn eich plith chwi; yn hytrach, pwy bynnag sydd am fod yn fawr yn eich plith, rhaid iddo fod yn was i chwi
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch

Cynlluniau Darllen am ddim a Defosiynau yn ymwneud รข Mathew 20:26