Mathew 20:24

Mathew 20:24 BCND

Pan glywodd y deg, aethant yn ddig wrth y ddau frawd.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch

Cynlluniau Darllen am ddim a Defosiynau yn ymwneud รข Mathew 20:24