Mathew 20:17

Mathew 20:17 BCND

Wrth fynd i fyny i Jerwsalem cymerodd Iesu'r deuddeg disgybl ar wahân, ac ar y ffordd dywedodd wrthynt
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch