Mathew 20:15

Mathew 20:15 BCND

Onid yw'n gyfreithlon imi wneud fel rwy'n dewis â'm heiddo fy hun? Neu ai cenfigen yw dy ymateb i'm haelioni?
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch