Mathew 20:11

Mathew 20:11 BCND

Ac wedi eu cael dechreusant rwgnach yn erbyn y perchen tŷ
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch