Mathew 20:10

Mathew 20:10 BCND

A phan ddaeth y rhai a gyflogwyd gyntaf, tybiasant y caent fwy, ond un darn arian yr un a gawsant hwythau hefyd.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch