Mathew 19:5

Mathew 19:5 BCND

A dywedodd, “Dyna pam y bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn glynu wrth ei wraig, a bydd y ddau yn un cnawd.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch

Cynlluniau Darllen am ddim a Defosiynau yn ymwneud â Mathew 19:5