Mathew 19:3

Mathew 19:3 BCND

Daeth Phariseaid ato i roi prawf arno gan ofyn, “A yw'n gyfreithlon i ŵr ysgaru ei wraig am unrhyw reswm a fyn?”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch