Mathew 19:26

Mathew 19:26 BCND

Edrychodd Iesu arnynt a dywedodd wrthynt, “Gyda dynion y mae hyn yn amhosibl, ond gyda Duw y mae pob peth yn bosibl.”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch