Mathew 19:25

Mathew 19:25 BCND

Pan glywodd y disgyblion hyn, synasant yn fawr ac meddent, “Pwy felly all gael ei achub?”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch