Mathew 19:20

Mathew 19:20 BCND

Dywedodd y dyn ifanc wrtho, “Yr wyf wedi cadw'r rhain i gyd. Beth arall sydd eisiau?”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch