Mathew 19:16

Mathew 19:16 BCND

Dyma ddyn yn dod ato ac yn gofyn, “Athro, pa beth da a wnaf i gael bywyd tragwyddol?”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch