Mathew 19:13

Mathew 19:13 BCND

Yna daethpwyd â phlant ato, iddo roi ei ddwylo arnynt a gweddïo. Ceryddodd y disgyblion hwy
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch