Mathew 19:11

Mathew 19:11 BCND

Atebodd yntau, “Nid peth i bawb yw derbyn y gair hwn, dim ond i'r rhai a ddoniwyd felly.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch