Mathew 19:1

Mathew 19:1 BCND

Pan orffennodd Iesu lefaru'r geiriau hyn, ymadawodd â Galilea a daeth i diriogaeth Jwdea y tu hwnt i'r Iorddonen.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch