Dios Rimashcata Quillcashcami (QCA04)

Kichwa: Ura urcucuna [Cañar Highland Quichua]

Číst tento překlad: Dios Rimashcata Quillcashcami

Callari Shimicunami

Biblía rimaica griego rimai “biblía” mantami shamun. Bibliaca achca librocunatami charin. Chaitaca israelcunapish, tucui criccunapish ashca valic cashcatami ricuchincuna.

Dios rimashcaca ishcai partepimi quillcashca: Ñaupa Testamento shinallatac, Mushuc Testamento. Shuc chuscu chunga Diospac Espíritu pushashca runacunami huaranga yalli huatacunapi quillcashca. Ñaupa Testamentoca hebreo rimaipi, quipa Testamentoca griego rimaipi quillcashca carca. Bibliaca shuc biblioteca shinami sucta chunga sucta librocunata charin.

Dios rimashcaca runa maimanta shamushcata, cai pacha jahua pacha ima shina ruhuarishcata, shinallatac angelcunamantami ricuchin. Dios rimashcami Dios-huan gentecunahuan ñaupa punzhacunamanta pacha ima shina apanacuna cashcata, ima shina quishpirina cashcata ricuchin. Shinallatac jahua pachamanta, ucu pachamantami ricuchin.

Cai Dios rimashcapica, mandashcacuna, israelcuna ima tucushca, arahuicuna, Dios ima nishcata huillashcacuna, alli huillaicuna, apostolcuna ima ruhuashcacuna, Pablo criccunaman quillcashca cartacuna, shinallatac quipa punzha ima tucuna cashcata quillcashcami tiyan. Shinallatac quipa punzhacuna ima tucuna cashcatami rimacun. Tucuri pangacunapica shuctac ricunacunapish tiyanmi.

Autor

United Bible Societies

Další překlady tohoto vydavatele

Azərbaycan Bibliyası 2008Biblia Dios Habla HoyBiblia Dios Habla HoyBiblia MayaBiblia Reina Valera 1909Biblia Reina Valera 1960Biblia Reina Valera 1995Biblia del Oso 1573Dios Habla Hoy DKDios Rimashcata QuillcashcamiDios habla Hoy Estándar 1994Jarai NTNgünechen Tañi Küme DunguNivaclé BibleNuevo Testamento Toba SurQheshwa Biblia DCReina Valera ContemporáneaRevised Vietnamese Version BibleSomi He ƆToday's Dari VersionTraducción en Lenguaje ActualTraducción en Lenguaje Actual Interconfesionalمژده برای عصر جدیدព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធកែសម្រួល ២០១៦《文理和合譯本》俄羅斯正教文理《希臘原文新約聖經》附《官話聖詠經》淺文理和合《新約全書》

Dostupné překlady

Celkem překladů:1,908
Celkem jazyků:1,318

Osobní

Oblíbené verše si můžete zvýraznit, uložit, nebo z nich vytvářet obrázky ke sdílení. K jednotlivým pasážím lze také přidávat veřejné či soukromé poznámky.

Vytvořit si bezplatný účet

Bezplatné plány čtení a výkladové poznámky

Plány vám pomohou se čtením Bible na každý den - stačí si jen udělat trochu času.

Prohlédnout si všechny plány čtení

Stáhněte si bezplatnou aplikaci Bible

Desítky milionů lidí používají aplikaci Bible™, aby z Bible udělali součást svého každodenního života. Stáhněte si bezplatnou aplikaci a získejte přístup k vašim záložkám, poznámkám a plánům čtení odkudkoli. Užívejte si stovky překladů včetně audio verzí, a to vše na vašem mobilním zařízení.