Nivaclé Bible (NIVA)

Niwaklé [Nivaclé (Paraguay)]

Číst tento překlad: Nivaclé BibleAudio Bible: Nivaclé Bible

NAVA DIOS LHASINÔC

(LA BIBLIA)

Lhanquey Dios Lhasinôc ti chiyamjatvatsham nava chiyi'sesh'e ti yi'shi' pa lhjunash japi judíos shi' pa lhíanishlhavach japi cristianosesh ti chiyashjateshchisham pa lhanfanash. Na ya'clish Biblia tôlhshaam ja griego lhcliish biblía ti aclôja biblíon, nôque yich'e' "vatqu'isjayanach". Nava Dios Lhasinôc lhech yie'vatam. Nava Dios Lhasinôc ti yitôôysha japi cristianosesh ti chiyu'vatsham nava napu usshaam t'iyasesh, lhanqueyesh na Apis shi' na Nich'a Vatfacjes. Nava Dios Lhasinôc (La Biblia) ti yitôôysha japi judíos na Apis Vatfacleech.

Nava Dios Lhasinôc pa lhjunashelhvach pa Dios pa nivacle. Tôlhshaam lha lhech pa Dios ti vatvanjiyinesh shi' ti yitôyjateshlhavne pava yen shi' pa lhfanishesh ti yachajlhavne. Yi'shi' ti chichayeshch'e pa vatnilhjenjayash. Nôclishem pa t'unaj pa Dios ti yasinôquiesh pa nivacle. Côque chiyvanesh pa lhjunash papi lhtachifas Israel lhavos. Ti nôclitem pa Dios papi nivacle ti tcajôyshiyanesh pa lh'Espíritu Santo. Papi lhavosesh ti yi'sesh'e nava Dios Lhsinôc t'ajuya pa lhcliish ti yasinôqui papi yitsôt'ajesh lhchifas papin yivoyjateshemch'e na ya'aclish pan t'aplhuqu'e papi lhech ti yi'sesh'e.

Pa lhe'naa nava vatqu'isjayajanjasesh nava Dios Lhasinôc ti chiyisclanvatich'e na Apis Vatfacleech vatjutsa' ti chiyi'sesh'e pa hebreo lhcliish shi' pa arameo lhcliish, shi' nava yi'shi' na Nich'a Vatfacleech y'shi' pa griego lhcliish. Pa tôlhshaamjop pava lhech ya'clishay ti chinclaneshisha'ne hava apis shi' java nich'acch'e chinôyôjqu'esha'ne yiey na cotsjaat.

Na lheyisvatc'oya papi lhavosesh ti yi'sesh'e nava natqu'isjayanjasesh nava Dios Lhasinôc ti yicheshch'e java acloj nincôpes (yash'apee ti mil nincôpes). Lhavaatsha tach'anch'e nava chitasinôyesh'in shi' nava chiyi'sesh'ejop'in. Nava Dios Lhasinôc yi'shi' nava chivôntôyich'e nava lhanfanash nava vat'ajayeshjop, shi' nava nalhjunashvatc'oya vat'acjay, ti chinfacleshch'e shi' ti chinôclitch'e nava chiychayjulh. Caajshi shta nava lhech nava chiyasinôquiesh vaclan, shi' nava chayeshchc'e t'ajuya nava chiyovalheyjop. Lhjunashjulh shta ti yi'shi' nava vatyôjijates t'ajuya pa vatmônlhajayash, ti chiytsôôtjateshi pa vatôclôjqueyash, t'ajuya shta ti chivanca fayjatesh pa is vatjunash. Yi'shi' shta nava vatcajôyshivos shi' nava chivancacajôyshiyanesh. Vooy na Nich'a Vatfacleech yi'shi' nav'elh vatqu'isjayanjasjop papi iglesiaesh, pa lhpôc'ôcshamsha'ne, shi' papi vi'sesh ts'ivee.

Nava Dios Lhsinôc chiyashjateshc'oya java yie' na cotsjaat, na lhech vatqu'isjayanach ampa ca chinjônjulh. Chicaatjatesh ti ve'lha pa lhjunash ti tô'lha pa Dios, ti tôlhshaam nava chiyasinôquiesh na lhech ve'lha vatqu'isjayanach, shi' ti Yivo'yeshch'e. Pa lhjunasheshch'ejulh japi judíos shi' japi cristianos pan t'aplhueshch'e pava nincôpes ti yipe'yashi nava lhech pa ti'ôjôj pa Dios, ti vatsôôtjatesh ti tasinôy'in yiey pan t'aplhuqu'e'in shi' pa lhjunashem lhavaatsha. Na lhfaclech'em ti tanôcliteshem pa t'unaj pa nilhjunasheemjulh ca nivaych'aclaj pa lhamônlhjayash pa nivacle. Pa lhe'naa ti yaash papi yitôychatesha pa t'unaj ti ninach'anatshem ti yijuteu, ti chinfacleshch'e yiey na cotsjaat. Ti chiyasinôquiesch nava Dios Lhasinôc ti Lhclishay pa Dios. 

Autor

United Bible Societies

Další překlady tohoto vydavatele

Azərbaycan Bibliyası 2008Biblia Dios Habla HoyBiblia Dios Habla HoyBiblia MayaBiblia Reina Valera 1909Biblia Reina Valera 1960Biblia Reina Valera 1995Biblia del Oso 1573Dios Habla Hoy DKDios Rimashcata QuillcashcamiDios habla Hoy Estándar 1994Jarai NTNgünechen Tañi Küme DunguNivaclé BibleNuevo Testamento Toba SurQheshwa Biblia DCReina Valera ContemporáneaRevised Vietnamese Version BibleSomi He ƆToday's Dari VersionTraducción en Lenguaje ActualTraducción en Lenguaje Actual Interconfesionalمژده برای عصر جدیدព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធកែសម្រួល ២០១៦《文理和合譯本》俄羅斯正教文理《希臘原文新約聖經》附《官話聖詠經》淺文理和合《新約全書》

Dostupné překlady

Celkem překladů:1,908
Celkem jazyků:1,318

Osobní

Oblíbené verše si můžete zvýraznit, uložit, nebo z nich vytvářet obrázky ke sdílení. K jednotlivým pasážím lze také přidávat veřejné či soukromé poznámky.

Vytvořit si bezplatný účet

Bezplatné plány čtení a výkladové poznámky

Plány vám pomohou se čtením Bible na každý den - stačí si jen udělat trochu času.

Prohlédnout si všechny plány čtení

Stáhněte si bezplatnou aplikaci Bible

Desítky milionů lidí používají aplikaci Bible™, aby z Bible udělali součást svého každodenního života. Stáhněte si bezplatnou aplikaci a získejte přístup k vašim záložkám, poznámkám a plánům čtení odkudkoli. Užívejte si stovky překladů včetně audio verzí, a to vše na vašem mobilním zařízení.