Povznést se nad Zákon

Den 3 z 3 • Dnešní čtení

Zamyšlení

Porážka nebo vítězství

Z každého souboje vyjde vítěz a poražený. AC Sparta nebo SK Slavia. Federer, Nadal nebo Djokovič. War of Tanks nebo War Thunder. Jak moc na tom záleží? V životě můžeme „hrát” o postavení v partě, ve třídě, ve službě nebo v práci. Jak moc na tom záleží?

Podle Bible opravdu záleží na souboji těla a Ducha. Když Pavel mluví o těle a Duchu, nemyslí fyzické tělo a duši. Tělem je myšlena sobecká lidská podstata (hřích). Není třeba trestat své tělo nebo člověka. Je třeba „zkrotit” hříšné chování a myšlení, které překračuje Zákon. Nad hříchem nevyhraju tím, že budu sobě nebo druhým ubližovat. Nad hříchem (tělem) mohu zvítězit jen Božím Duchem, Duchem svatým. Vítězný život mohu žít, nechám-li se vést Duchem, který je nazýván také Rádcem.

„Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji.” Římanům 8,6

Nad hříchem mohu vyhrát, když si nechám poradit od Ducha. Nemohu vyhrát mou snahou o správný život dle pravidel. Nedokážu žít podle Zákona. Ten dokážu porušit. Zákon mě označí po právu za hříšníka.

V Římanům 1:18 - 3:20 vidíme Boha Otce spravedlivě soudícího lidstvo (podle Zákona). V Římanům 3:21 - 5:21 vystupuje Boží Syn, Ježíš, který na sebe bere naši vinu a naše odsouzení k smrti a pak vstává z mrtvých, aby nám přinesl nový život osvobozený od zákona, hříchu a smrti. Teď jsem omilostněný hříšník. Co dál?

Abych žil život ke slávě Boží, potřebuji něco víc. V Římanům 6:1 - 8:38 hraje důležitou roli Duch svatý. Všichni tři pracují společně, ale každý z nich má specifickou funkci. Duch svatý mě zmocňuje k novému životu, ve kterém dokáži vyhrávat nad hříchem, milovat, prožívat větší radost, pokoj... (Galatským 5,22-26). Duch svatý přináší radost a pokoj, přináší vítězný život.

Otázky:

  1. Poznal jsi někdy, že jsi hříšník?
  2. Věříš, že Ježíš zemřel za tvé hříchy?
  3. Chceš žít vítězný život nad hříchem?

Výzva:

Požádej Ducha svatého, aby v tobě žil a byl slyšet ve tvém životě (Jan 14, 15-16 a 26).

Modlitba:

Otče drahý, děkuji, že Ježíš zemřel za mé hříchy. Že je mou součástí. Díky, že se nemusím snažit žít dobrým životem. Díky, že jsi mi dal Ducha svatého. Prosím, ať mu dokážu víc naslouchat a podle toho také jednat. Amen.