Hledej Boží srdce každý den - moudrost

Ztišení

  Hledej moudrostMoudrost má vysokou hodnotu. Lidé jsou k moudrosti přitahováni. Je atraktivní a půvabná. Moudrost představuje slovo od Pána, její hodnota je tedy obrovská. Moudrost je jedním z důvodů, proč chodíme do kostela, posloucháme dobrá biblická čtení a jsme v kontaktu se staršími zkušenými rádci. Moudrost musíme vyhledávat a žádat o ni. Nepřichází sama od sebe; je to Boží dar. Moudrost je vzácná a nesmírně cenná. Je to dar, který tě ochrání před rozhodnutími, která by tě mohla pronásledovat po zbytek života. Dává ti sebedůvěru, když chceš v něčem pokračovat nebo s něčím skončit. Moudrost je zbraň, kterou Bůh vládne ku prospěchu svých bojovníků. Moudrost ukončí zmatek a nastolí pořádek, rozhodnutí promění na řadu malých úspěchů. Varuje před hrozícím nebezpečím Nicméně ani moudří nejsou imunní vůči hříchu. Moudrý muž či žena musí být zodpovědní - možná více než ostatní. Moudří mají opravdu sklon k pýše (Jeremiáš 9:23). Jakmile se moudré srdce spojí s pýchou, nabude dojmu, že se může povznést nad pravidla. Zpočátku to může být jen jemný náznak, ale postupně se začne jeho vnitřní přesvědčení rozlézat a připomíná terén zamořený termity. Nekontrolovaná pýcha změní moudrost v nafoukanost. Smutný je pohled na kdysi moudrého vůdce, který dovolil, aby pýcha oslabila jeho bázeň před Bohem. Moudrost je Boží dar. Díky ní lze konat skutky jeho království. Pokud ji však používáme jen pro sebe, slouží jen našim vlastním zájmům.Proto hledej ty skutečně moudré, jejichž největší prioritou je Bůh. Pokřivená moudrost trpí duchovním zanedbáním, její čistá forma však nabízí duchovní život. Právě moudrost - spolu s pokorou a poslušností Bohu - nás připravuje na dobrý konec. Opravdová moudrost je vhodná pro jakoukoliv situaci. Hledej ji ve Svatém Písmu, v knihách, v lidech, v událostech, ve filmech, v životních zkušenostech i ve stvoření. Jakmile ji najdeš, nepovažuj ji za samozřejmost. Děkuj Bohu za moudrá řešení. Použij je k jeho slávě a pro jeho plány. Místo pocitu nadřazenosti dovol moudrosti, aby tě ponížila. Všichni hledáme Boží moudrost. Budeme ji hledat tak dlouho, dokud se nedostaneme do nebe. Moudrost je aktivní, živá a vždy potřebuje novou energii od Boha. Ať ti modlitba slouží jako most k Boží moudrosti. Často se ho ptej na jeho názor a pohled. Nech moudrost, aby tě přitáhla blíže k tvému nebeskému Otci. Věnuj mu často své moudré úmysly. Poslouchej svého nebeského Otce, když se potřebuješ moudře rozhodnout.  Velkoryse se poděl o moudrost s ostatními, udělej si na ně čas, aby poznali tvé srdce a porozuměli životním lekcím, kterými Bůh tvou víru zkoušel. Všichni máme moudrost, kterou můžeme ostatním nabídnout. Vyhraď si čas, abys mohl vyslechnout druhé. Jejich starosti si zaslouží pozornost. Trpělivě a s pochopením jim naslouchej a pak jim pokorně navrhni možná řešení. Moudrost je zdvořilá. Odpoví všem, kteří se v duchu milosti zeptají. Hledej a dávej moudrost - moudrost motivovanou pokorným podřízením se Bohu.Další zamyšlení z Hledej Boží srdce každý den najdete na: https://www.wisdomhunters.com/