Římanům 9:18

Římanům 9:18 CSP

A tak se slitovává nad kým chce, a koho chce, toho zatvrzuje.
CSP: Ceský studijní preklad
Sdílet