Římanům 6:23

Římanům 6:23 CSP

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Římanům 6:23

Sdílet