Žalmy 4:8

Žalmy 4:8 CSP

Dáváš do mého srdce větší radost, než když mají mnoho obilí i vína!
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Žalmy 4:8

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 4:8