Numeri 29
CSP

Numeri 29

29
Oběť v den troubení
1Sedmého měsíce, prvního dne toho měsíce, budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou všední práci. Budete mít den troubení. 2Jako zápalnou oběť, příjemnou vůni Hospodinu, připravíte jednoho býčka,#h.: + mládě býka; v. 8.13.17; 7,15 jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. 3A jako patřičnou přídavnou oběť jemnou mouku namísenou s olejem -- tři desetiny na býčka, dvě desetiny na berana 4a jednu desetinu na každého beránka ze sedmi beránků. 5K tomu jednoho chlupatého kozla jako oběť za hřích k vykonání obřadu smíření za vás. 6To kromě měsíční zápalné oběti a patřičné přídavné oběti, ustavičné zápalné oběti a patřičných litých obětí podle nařízení o nich, jako příjemnou vůni, ohnivou oběť Hospodinu.
7Desátého dne sedmého měsíce budete mít svaté shromáždění a budete pokořovat své duše. Nebudete dělat žádnou práci. 8Jako zápalnou oběť Hospodinu, příjemnou vůni, přinesete jednoho býčka, jednoho berana, sedm ročních beránků -- budou bez vady 9a jako patřičnou přídavnou oběť jemnou mouku namísenou s olejem -- tři desetiny na býčka, dvě desetiny na jednoho berana 10a jednu desetinu na každého beránka ze sedmi beránků, 11k tomu jednoho chlupatého kozla jako oběť za hřích kromě oběti za hřích na smíření, ustavičné zápalné oběti, patřičné přídavné oběti a patřičných litých obětí.
12Patnáctého dne sedmého měsíce budete mít svaté shromáždění. Nebudete dělat žádnou všední práci. Po sedm dní budete slavit svátek Hospodinu. 13Jako zápalnou oběť, ohnivou oběť, příjemnou vůni Hospodinu přinesete třináct býčků, dva berany a čtrnáct ročních beránků -- budou bez vady, 14a jako patřičnou přídavnou oběť jemnou mouku namísenou s olejem -- tři desetiny na každého býčka ze třinácti býčků, dvě desetiny na každého berana ze dvou beranů 15a jednu desetinu na každého beránka ze čtrnácti beránků. 16K tomu jednoho chlupatého kozla jako oběť za hřích kromě ustavičné zápalné oběti, patřičné přídavné oběti a patřičné lité oběti.
17Druhého dne: dvanáct býčků, dva berany, čtrnáct ročních beránků bez vady 18a patřičnou přídavnou oběť, patřičné lité oběti na býčky, na berany a na beránky v patřičném počtu podle nařízení. 19K tomu jednoho chlupatého kozla jako oběť za hřích kromě ustavičné zápalné oběti, patřičné přídavné oběti a patřičných litých obětí.
20Třetího dne: jedenáct býčků, dva berany, čtrnáct ročních beránků bez vady 21a patřičnou přídavnou oběť, patřičnou litou oběť na býčky, na berany a na beránky v patřičném počtu podle nařízení. 22K tomu jednoho kozla jako oběť za hřích kromě ustavičné zápalné oběti, patřičné přídavné oběti a patřičné lité oběti.
23Čtvrtého dne: deset býčků, dva berany, čtrnáct ročních beránků bez vady 24a patřičnou přídavnou oběť, patřičné lité oběti na býčky, na berany a na beránky v patřičném počtu podle nařízení. 25K tomu jednoho chlupatého kozla jako oběť za hřích kromě ustavičné zápalné oběti, patřičné přídavné oběti a patřičné lité oběti.
26Pátého dne: devět býčků, dva berany, čtrnáct ročních beránků bez vady 27a patřičnou přídavnou oběť, patřičné lité oběti na býčky, na berany a na beránky v patřičném počtu podle nařízení. 28K tomu jednoho kozla jako oběť za hřích kromě ustavičné zápalné oběti, patřičné přídavné oběti a patřičné lité oběti.
29Šestého dne: osm býčků, dva berany, čtrnáct ročních beránků bez vady 30a patřičnou přídavnou oběť, patřičné lité oběti na býčky, na berany a na beránky v patřičném počtu podle nařízení. 31K tomu jednoho kozla jako oběť za hřích kromě ustavičné zápalné oběti, patřičné přídavné oběti a patřičné lité oběti.
32Sedmého dne: sedm býčků, dva berany, čtrnáct ročních beránků bez vady 33a patřičnou přídavnou oběť, patřičnou litou oběť na býčky, na berany a na beránky v patřičném počtu podle nařízení o nich. 34K tomu jednoho kozla kromě ustavičné zápalné oběti, patřičné přídavné oběti a patřičné lité oběti.
35Osmého dne budete mít shromáždění. Nebudete dělat žádnou všední práci. 36Jako zápalnou oběť, ohnivou oběť, příjemnou vůni Hospodinu přinesete jednoho býčka, jednoho berana, sedm ročních beránků bez vady 37a patřičnou přídavnou oběť a patřičné lité oběti na býčka, na berana a na beránky v patřičném počtu podle nařízení. 38K tomu jednoho kozla jako oběť za hřích kromě ustavičné zápalné oběti, patřičné přídavné oběti a patřičné lité oběti. 39Toto připravíte Hospodinu o svých svátcích kromě svých slíbených a dobrovolných obětí jako své zápalné oběti, přídavné oběti, lité oběti a pokojné oběti.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad