Jan 14:15

Jan 14:15 CSP

“Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 14:15