Deuteronomium 30:19

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Deuteronomium 30:19