Římanům 12:6-8

Římanům 12:6-8 CSP

Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána: Máli někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Máli službu, ať slouží. Jeli vyučující, ať učí. Máli dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Římanům 12:6-8