Zjevení 21:2-3,10

Zjevení 21:2-3 CSP

A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: “Hle, Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi [a bude jejich Bohem].
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Zjevení 21:10 CSP

V Duchu mne odnesl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Zjevení 21:2-3,10