Žalmy 51:9

Žalmy 51:9 CSP

Očisti mě od hříchu yzopem, a budu čistý, umyj mě, a budu nad sníh bělejší.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 51:9