Žalmy 51:8

Žalmy 51:8 CSP

Hle, ty máš zalíbení v niterné opravdovosti a vskrytu mi dáváš poznat moudrost.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 51:8