Žalmy 51:5

Žalmy 51:5 CSP

Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 51:5