Žalmy 51:20

Žalmy 51:20 CSP

Ve své přízni prokaž dobro Sijónu, vybuduj jeruzalémské hradby!
CSP: Český studijní překlad
Sdílet