Žalmy 51:2

Žalmy 51:2 CSP

Když k němu přišel prorok Nátan poté, co David vešel k Batšebě.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Žalmy 51:2

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 51:2